This site uses a number of third party cookies. By continuing to use this site you consent to the use of cookies in accordance with ourCookie Policy

OK

Fáilte romhat chuig Oifig na Gaeilge ITBÁC

Is í Oifig na Gaeilge ITBÁC an oifig atá freagrach as úsáid, as infheictheacht agus as stádas na Gaeilge a fhorbairt i measc mhic léinn agus bhaill foirne de chuid Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath. Baintear na spriocanna seo amach trí raon leathan de thionscadail lena n-áirítear:

  • ranganna Gaeilge a reáchtáil,
  • scoláireachtaí do bhaill foirne agus do mhic léinn le freastal ar chúrsaí sa Ghaeltacht agus scoláireachtaí do mhic léinn le himeachtaí a eagrú dá bpiaraí (BÚA) a bhainistiú,
  • imeachtaí sóisialta is cultúrtha a chur ar siúl,
  • seirbhís aistriúcháin a chur ar fáil agus
  • bainistíocht agus maoirsiú a dhéanamh ar dhualgais na hInstitiúide i dtaca le hAcht na dTeangacha Oifigiúla.

Le leagan Gaeilge an tsuímh gréasáin seo a léamh, cliceáilanseo/ Please clickhereto avail of the Irish language version of this website


Oifig na Gaeilge DIT is the office which is responsible for ensuring the development of the use, the visibility and the status of the Irish language amongst the students and staff of the Dublin Institute of Technology. These objectives are pursued through various projects which include:

  • the organisation of Irish language classes,
  • the management of scholarships for staff and students to attend courses in the Gaeltacht and the management of scholarships for students who organise events for their peers (BÚA),
  • the provision of a translation service and
  • the overseeing and monotoring of the Institute's obligations with regard to the Official Languages Act.

OnaG Logo